2014/08/10 Bezpieczeństwo IT

Niestety świat nas nie rozpieszcza – kryzys uparcie pogłębiany ciągłym zaciskaniem pasa odciska swoje piętno na wszystkich przedsiębiorstwach we wszystkich branżach. Problemem są jak na ironię wprowadzane cięcia i oszczędności. Firmy coraz częściej decydują się na odłożenie zakupów i wdrożeń na kolejne lata - zabierając tym samym pracę innym przedsiębiorstwom na rynku. Te z kolei z powodu braku zleceń również odczuwają brak pieniędzy i decydują o odłożeniu i inwestycji – w ten sposób krąg się zamyka. Brak zleceń skutkuje brakiem pieniędzy, a to prowadzi do pogłębiania się kryzysu. Istnieją jednak sposoby oszczędzania które nie rujnują sytuacji rynku. W zakresie nowoczesnych technologii ratunkiem mogą okazać się usługi outsourcingowe.

Szczególną rolę odgrywa w outsourcingu obsługa informatyczna. Każda firma, która ma zamiar się rozwijać stanie w końcu przed problemem dokonania wyboru pomiędzy rozwojem własnego pionu IT, a outsourcingiem usług. Aby budować swoją własną infrastrukturę trzeba rozważyć dwa aspekty: aspekt sprzętowy oraz kadrowy. Pamiętać trzeba, że modernizacja, utrzymanie, naprawy i obsługa kosztują. Potrzeba zaawansowanych urządzeń podtrzymujących napięcie, łączy zapasowych oraz klimatyzowanych pomieszczeń monitorowanych przez całą dobę. W kwestii kadrowej pracownicy posiadający bogatą wiedzę oraz doświadczenie są kosztowni, wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji w związku ze zmieniającą się technologią i... mają tylko dwie ręce – czasem więc niezbędne jest zatrudnienie kolejnych osób i tworzenie całych pionów IT.

Jeśliby zestawić te potrzeby ze sobą wygląda na to, że dziedzina IT jest miejscem gdzie można by poszukać oszczędności. Zamiast zatrudniać nowych pracowników z dziedziny IT – zdecydowanie lepiej jest zlecić obsługę informatyczną firmie, która profesjonalnie zaopiekuje się naszą infrastrukturą. Otrzymujemy w ten sposób idealny model zarządzania zasobami – firma w ramach zryczałtowanej opłaty musi wykonywać czynności związane z codzienną obsługą osób i urządzeń. Zatem outsourcing obejmować może zarządzanie systemem informatycznym w którego skład wchodzą komputery wraz z peryferiami, serwery oraz sieci informatyczne. Jeśliby to połączyć z usługą helpdesku zdalnego – co dzięki nowoczesnym narzędziom jest dziś wyjątkowo proste – otrzymujemy kompleksową pomoc informatyczną w ramach abonamentu umownego. Nie musimy się martwić o zasób kadrowy i jego szkolenie – to już zmartwienie firmy przejmującej usługi. Jeśli przejęcie jest obszerniejsze np. z urządzeniami to zmartwienie w ogóle odpada – firma ma za zadanie świadczyć nam usługę dostępu do naszych zasobów i maszyn jednocześnie dbając o ich zabezpieczenie i utrzymanie.

Trudno jest przecenić wygodę i komfort jaki daje outsourcing. Spoglądając z szerszej perspektywy generuje on oszczędności – nie zatrudniamy dodatkowych pracowników bez względu na rozrost infrastruktury, nie wydajemy środków na szkolenia pracowników, a miesięczna opłata na usługę stanowi koszt firmy.